Rezygnacja

 

Jak zrezygnowa?

Je?li zdecydujesz si? zrezygnowa? z cz?onkostwa, mo?esz wys?a? SMS o tre?ci „STOP keyword” na numer 60543 aby deaktywowa? serwis. Nie zwlekaj aby si? z nami skontaktowa? w trakcie trwania cz?onkostwa, b?dzie nam mi?o Ci pomóc. Obs?uga tylko w j?zyku angielskim