Ochrona niepe?noletnich

 

Serwis multimedialny jest przeznaczony dla osób doros?ych, zgodnie z prawem ustanowionym w Polsce. U?ytkownik jest odpowiedzialny za wykorzystanie tre?ci erotycznych niezgodnie z prawem . Binbit nie ponosi ?adnej odpowiedzialno?ci za wykorzystanie tre?ci przez konkretnego u?ytkownika , szczególnie przez pokazywanie tre?ci przeznaczonych dla doros?ych osob? poni?ej pe?noletno?ci, lub osób, które mog? si? czu? przez to obra?one.