Nawigacja

 

Serwis Multimedialny jest dost?pny u wszystkich czo?owych operatorów w Polsce (PLUS,PLAY,ORANGE,T-MOBILE).

Kontent dost?pny z serwisu Multimedialnego mo?e nie by? kompatybilny z niektórymi urz?dzaniami. To b?dzie zale?a?o od kontentu, telefonu komórkowego oraz oprogramowania na nim zainstalowanego. Aby dowiedzie? si? jak skonfigurowa? WAP oraz czy kontent b?dzie dost?pny na Twoje urz?dzenie mo?esz równie? skonsultowa? si? ze swoim operatorem sieci.