Funkcjonalno??

 

Jak do??czy??
Aby do??czy? do serwisu Multimedialnego, po prostu wy?lij wybrane s?owo klucz na podany numer, w zamian dostaniesz widomo?? powitaln? oraz link do serwisu.

Koszt po??czenia WAP zale?y od operatora komórkowego.

Do??czaj?c do serwisu Multimedialnego, b?dziesz móg? ?ci?ga? najlepsz? zawarto?? taka jak MP4, naj?mieszniejsze gry, ekskluzywne tapety, oraz wiele innych.

Zalety
Zostaj?c cz?onkiem serwisy Multimedialnego, otrzymasz 3 punkty na tydzie?, punkty te b?dziesz móg? wymieni? na ?ci?galne elementy z serwisu portalowego pod adresem wap.pl.enterfactory.com

Ile b?d? móg? ?ci?gn?? rzeczy miesi?cznie?
U?ytkownik otrzyma 3 wiadomo?ci tekstowe (6.15PLN brutto ka?da) na tydzie? (SMS) wraz z punktami, które mog? zosta? u?yte do ?ci?gni?cia zawarto?ci albo skumulowane i u?yte w innym czasie.

Wa?no?? punktów
Wa?no?? Twoich punktów to 60 dni, je?eli ich nie u?yjesz po tym czasie, strac? swoj? wa?no?? i nie b?dziesz mia? prawa do refundacji.